Biogas

Waar halen we het vandaan?

Werking biogas

Bij mestvergisting wordt een deel van de organische stof in de mest onder anaerobe omstandigheden afgebroken. Hierbij ontstaat biogas. Na de vergistingsstap wordt de vergiste mest (digestaat) opgeslagen en kan het net als drijfmest worden uitgereden op het land. De energie die ontstaat uit (mest-)vergisting is een duurzame bron en de productie ervan wordt gestimuleerd met de SDE++-subsidie. Groengas is alleen rendabel voor de allergrootste bedrijven (> 450 koeien). Voor Bleskensgraaf is een opzet van een biogas netwerk of een biogashub interessant. In dat geval heeft elke veehouder zijn eigen vergistingsinstallatie. Het biogas wordt afgevoerd en naar een centrale opwerkinstallatie of een (industriƫle) afnemer van het biogas gebracht. Voor meer informatie kunt u op de afbeeldingen klikken.

Documenten Biogas

In dit verslag wordt beschreven hoe de mestvergisting in ons dorp van toepassing zou zijn 

In deze nieuwsflits zijn de acties die gemaakt zijn en de vervolgstappen die uitgevoerd kunnen worden  samengevat 

In januari 2024 is het plan van de mestvergisting in de boeren omgeving ingediend bij de gemeente Molenlanden. Inmiddels ligt het bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in afwachting of hier financiering vanuit de staat voor kan komen.

E-mailadresinfo@bles2032.nl