Over ons

Wie zijn we en wat is er gedaan?

Op de bovenstaande foto staat het dorpsteam en het dorpspanel van Bleskensgraaf.  Het dorpsteam  bestaat uit een aantal inwoners van het dorp die samen met dorpsgenoten zoekt naar dé oplossing voor een aardgasvrij Bleskensgraaf in 2032. De gemeente Molenlanden ondersteunt hierbij. Daarbij hebben ze de hulp ingeschakeld van Buurkracht, een organisatie die mensen in wijken en buurten bij elkaar brengt voor grote projecten.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Na een eerste presentatie in december 2022 zijn de leden van het dorpsteam aan de slag gegaan met ideeën en mogelijkheden om het dorp in 2032 aardgasvrij te krijgen. Hiervoor is bovenstaande tijdlijn toegepast. Om zoveel mogelijk facetten te onderzoeken is het dorpsteam opgesplitst in meerdere werkgroepen. Middels deze aanpak hebben wij de afgelopen maanden verschillende concepten kunnen uitwerken en laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau. Het team heeft gekozen voor CCS energie-advies.  Zij hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en de technische mogelijkheden onderzocht op realiteit en haalbaarheid. De resultaten van dit onderzoek presenteren wij graag op de tweede dorpsbijeenkomst. Dit doen we op een middag en een avond. De datum hiervoor is 13 december en de plaats is kaasboerderij De Graafstroom, Abbekesdoel 2 in Bleskensgraaf. De middag begint om 14.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Tijdens deze middag en avond komen ook de vervolgstappen uitgebreid aan bod. Van harte welkom!

Agenda:

  • 13 december, dorpsbijeenkomst 

Kennismaking met plaatselijke ondernemers, 22 november 2023

Met de boeren op verkenning bij de mestvergisters in Deventer, op 21 november 2023

Bijenkomst met boeren uit Bleskensgraaf,
Molenaarsgraaf en Oud-Alblas op dinsdag 24 oktober 2023

Voor meer informatie kunt u hier het artikel lezen

De eerste dorpsbijeenkomst op de zolder van Kaasboerderij De Graafstroom op 7 december 2022

Voor meer informatie kunt u hier het artikel lezen

Ingezonden brief aan Het Kontakt

 

Geachte lezer,

 

Het aanwijzen van mogelijke zoeklocaties voor het plaatsen van grote windturbines in het RES-gebied Alblasserwaard houdt de laatste weken de gemoederen behoorlijk bezig. In een gecombineerde raadsvergadering van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem, die samen dit RES-gebied vormen, is op 28 november 2023 over het gemaakte raadsvoorstel gedebatteerd. Een van de beoogde zoeklocaties ligt relatief dicht bij Bleskensgraaf langs de N214.

In Bleskensgraaf is in de zomer van 2022 vanuit het dorp samen met Stichting Buurkracht het initiatief gestart om in 2032 het dorp grotendeels aardgasvrij te maken. Een dorpsteam en een dorpspanel van 30 inwoners van Bleskensgraaf zijn hier al anderhalf jaar enthousiast mee aan de slag. Inmiddels is dit initiatief bekend onder de naam BLES2032. De banners op de brug vragen ook al enkele weken aandacht voor de plannen die we met elkaar hebben gemaakt. Boeren, bedrijven en veel burgers omarmen dit initiatief. We werken hierin ook samen met Tablis Wonen en de gemeente Molenlanden. Er zijn onderzoeken gedaan en getoetst, plannen gesmeed en excursies naar goede voorbeelden geweest. Daarnaast zijn de voorbereidingen in volle gang om op woensdag 13 december aanstaande twee bijeenkomsten te organiseren voor inwoners van Bleskensgraaf.

We vangen echter nadrukkelijk signalen op dat inwoners van Bleskensgraaf het aanwijzen van mogelijke zoeklocaties en de initiatieven die vanuit het dorp komen om Bleskensgraaf in 2032 grotendeels aardgasvrij te maken onder één en dezelfde noemer plaatsen. Wij betreuren dit vanuit het dorpsteam. Ik ontkracht dan ook met klem die verwevenheid. Het aanwijzen van mogelijke zoeklocaties voor windturbines is een politieke kwestie van de beide gemeenten die samen de RES Alblasserwaard vormen. Het aardgas vrijmaken van Bleskensgraaf is een dorpsinitiatief van inwoners van Bleskensgraaf. Beide zaken staan los van elkaar. We hopen de inwoners van Bleskensgraaf dan ook op 13 december te ontmoeten om kennis te nemen van onze plannen. U bent van harte welkom!

 

Jan Boele

Voorzitter Dorpsteam Bleskensgraaf

E-mailadresinfo@bles2032.nl